Prevodník teploty

...
...

Kelvin
274,15
Celzia
1
Fahrenheita
33,8
Reaumur
0,8
Rankine
493,47
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.