Absorpčný dávkovač

...
...

Šedá
1
Joule ionizujúceho žiarenia o jeden kilogram hmotnosti
1

Rad
100
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.