Prevodník rýchlosti

...
...

Metrické

Megapascal
10-6
Bar
10-5
Kgf / Cm²
1,02×10-5
Kilopascal
10-3
Hektopascal
0,01
Millibar
0,01
Kgf / M²
0,1
Pascal
1

Avoirdupois (USA)

Kilopound na štvorcový palec
1,45×10-7
Libra na štvorcový palec
1,45×10-4
Libra na štvorcový stopu
0,02

Ortuť

Palec ortuti
2,95×10-4
Centimetre ortuti
7,5×10-4
Milimetre ortuti
0,01
Torr
0,01

Voda

Meter vody
1,02×10-4
Palca vody
4,01×10-3
Centimeter vody
0,01

Atmosféra

Fyzická atmosféra
9,87×10-6
Technická atmosféra
1,02×10-5
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.