Prevodník osvetlenia

...
...

Microlux
1000000
Millilux
1000
Lux
1
Kilolux
10-3

Lumen na štvorcový meter
1
Lumen na štvorcový centimeter
10-4
Sviečka na nohy
0,09
Phot
10-4
Nox
1000
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.