Prevodník rádioaktívneho rozpadu

...
...

Becquerel
1
Kilobecquerel
10-3
Megabecquerel
10-6
Gigabecquerel
10-9
Terabecquerel
10×10-13

Curie
2,7×10-11
Rozpady za minútu
60
Rutherford
10-6
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.