Prevodník ekvivalentnej dávky

...
...

Sievert
1
Millisievert
1000
Microsievert
1000000

RöNtgen ekvivalentný muž
100
Millirem
100000

Zubná rádiografia
200000
Priemerná individuálna dávka ožarovania pozadia za hodinu
4347826,09
Blízkosť jadra reaktora po černobyľskej katastrofe za hodinu
3,33×10-3
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.