Sila magnetického poľa

...
...

Ampér na meter
79,58
Ampér-Turn na meter
79,58
Oersted
1
Gilbert Per Meter
100

Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.