Magnetický tok

...
...

Nanoweber
1000000000
Microweber
1000000
Milliweber
1000
Weber
1

Volt Second
1
Teslov štvorcový meter
1
Maxwell
100000000
Gaussov štvorcový centimeter
100000000

Magnetický tok kvantový
4,84×1014
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.