Magnetomotorická sila

...
...

Ampere Turn
1
Gilbert
1,26
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.