Magnetická indukcia

...
...

Picotesla
1012
Nanotesla
1000000000
Microtesla
1000000
Millitesla
1000
Tesla
1
Kilotesla
10-3
Megatesla
10-6

Weber na štvorcový meter
1
Gauss
10000
Maxwell na štvorcový centimeter
10000
Čiara na štvorcový centimeter
10000
Gama
1000000000
Kliknutím na hodnotu údajov vpravo sa údaje automaticky skopírujú.