Prevodník súborov

Prevodník šírky pásma

From
To

Za sekundu

Bit za sekundu (bit / s)
1000000
Kilobit za sekundu (Kbit / S)
1000
Megabit za sekundu (Mbit / S)
1
Gigabit za sekundu (Gbit / S)
10-3
Terabit za sekundu (Tbit / S)
10-6
Kibibit za sekundu (Kibit / S)
976,56
Mebibit za sekundu (Mibit / S)
0,95
Gibibit za sekundu (Gibit / S)
9,31×10-4
Tebibit za sekundu (Tibit / S)
9,09×10-7
Bajt za sekundu (B / S)
125000
Kilobajt za sekundu (KB / S)
125
Megabyte za sekundu (MB / S)
0,13
Gigabajt za sekundu (GB / S)
1,25×10-4
Terabajt za sekundu (TB / S)
1,25×10-7
Kibibyte za sekundu (KiB / S)
122,07
Mibibyte za sekundu (MiB / S)
0,12
Gibibyte za sekundu (GiB / S)
1,16×10-4
Tebibyte za sekundu (TiB / S)
1,14×10-7

Za hodinu

Bit za hodinu
3600000000
Kilobit za hodinu
3600000
Megabit za hodinu
3600
Gigabit za hodinu
3,6
Terabit za hodinu
3,6×10-3
Kibibit za hodinu
3515625
Mebibit za hodinu
3433,23
Gibibit za hodinu
3,35
Tebibit za hodinu
3,27×10-3
Bajt za hodinu
450000000
Kilobajt za hodinu
450000
Megabajtov za hodinu
450
Gigabyte za hodinu
0,45
Terabajt za hodinu
4,5×10-4
Kibibyte za hodinu
439453,13
Mibibyte za hodinu
429,15
Gibibyte za hodinu
0,42
Tebibyte za hodinu
4,09×10-4

Za deň

Bit za deň
86400000000
Kilobit za deň
86400000
Megabit za deň
86400
Gigabit za deň
86,4
Terabit za deň
0,09
Kibibit za deň
84375000
Mebibit za deň
82397,46
Gibibit za deň
80,47
Tebibit za deň
0,08
Bajt za deň
10800000000
Kilobajt za deň
10800000
Megabajtov za deň
10800
Gigabyte za deň
10,8
Terabajt za deň
0,01
Kibibyte za deň
10546875
Mibibyte za deň
10299,68
Gibibyte za deň
10,06
Tebibyte za deň
0,01
Vyberte súbor PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Nainštalovať si rozšírenie Office Converter pre Chrome?
Ak chcete pokračovať v konverzii, znova sa pripojte k sieti
  • 1
  • Registrovať