Prevodník súborov

PNG OCR ( OCR )

Vyberte prevádzanie naskenovaných dokumentov PNG na editovateľné výstupné formáty Wordu, PDF, Excelu a Txtu (textu)!

Podporované formáty súborov : pdf,jpg,bmp,gif,jp2,jpeg,pbm,pcx,pgm,png,tga,tiff,tif,wbmp
Sem presuňte naskenovaný súbor. Maximálna konverzia súborov 3MB Or Registrovať
Vyberte súbor rozpoznávania ...
UploadingZískavanie súborov z Disku
UploadingZískavanie súborov z Dropboxu
Nahráva sa súbor 0z0
Zvyšný čas - Druhý - Rýchlosť nahrávania - MB/S
Nahrané

PNG OCR ( OCR )...

Processing
©2021 Office-Converter.com
Nainštalovať si rozšírenie Office Converter pre Chrome?
Ak chcete pokračovať v konverzii, znova sa pripojte k sieti